Romano Museum

Termeni și Condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile acestei platforme muzeale!

Bine ați venit pe site-ul Muzeului Virtual al Culturii Rrome, realizat în cadrul proiectului „Putem mai mult Împreună!”,  implementat de către Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și partenerii săi (numit în continuare “site”)!

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile, numiți în continuare “termeni”, pentru a putea folosi corect acest site.

Termenii şi condiţiile se referă la navigarea pe site și informarea cu privier la Muzeul Virtual al Culturii Rrome.

Utilizarea acestui site implică acordul dumneavoatră privind termenii şi condiţiile site-ului. În cazul neacceptării acestor termeni şi condiţii, sunteți rugat să nu mai utilizați acest site.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, parţial sau integral, termenii, fără nicio informare prealabilă. Utilizarea în continuare a site-ului presupune acceptul dumneavoastră.

INFORMAŢII PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Site-ul permite utilizatorilor să citească și să vizioneze materiale informaționale care sunt dedicate promovării culturii rome.

Utilizatorii site-ului pot trimite mesaje și sugestii pe  adresa de mail: contact@romanomuseum.com, prin intermediul formularului ce poate fi accesat din secţiunea Contact. Mesajele primite vor fi analizate, iar dacă acestea corespund cerinţelor vom contacta utilizatorii interesaţi.

LIMITĂRI DE RESPONSABILITATE

Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza, administrator al site-ului, va depune eforturi rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va corecta cu celeritate eventualele  erori  și omisiuni.   Cu toate acestea, Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de către utilizatori.

În mod expres, utilizatorul este de acord ca Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza să nu fie responsabilă pentru nici un fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanță majoră sau incidentale, rezultate din utilizarea serviciului sau orice alt aspect relaționat serviciului.

Utilizatorul este de acord să protejeze și să asigure Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza și/sau operatorii, directorii, angajații și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorului în legatură cu utilizarea serviciului sau orice alt aspect relaționat serviciului.

Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza nu garantează că acest site va funcţiona fără întreruperi sau fără erori.

Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza nu va putea fi trasa la răspundere, indiferent de cauză, pentru orice erori, omisiuni sau alte deficienţe, pentru inautenticitatea informaţiei transmise şi conţinute pe aceast site sau pentru întârzierea transmiterii acesteia către utilizator.

REGULI DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Puteți folosi acest site în scop de informare și educativ în cadrul proiectul „Putem mai mult Împreună”. În anumite cazuri de încălcare a unor drepturi, Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza, își rezervă dreptul de vă nega sau interzice folosirea acestui site.

Pentru a utiliza acest site, este necesar să nu manifestaţi un comportament denigrator sau instigator, prin publicarea de comentarii rasiste, defăimătoare, obscene  etc.

Site-ul poate conţine link-uri sau trimiteri către alte site-uri, care nu se află sub controlul sau proprietatea Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza. Vizitarea acestor link-uri presupune acordul dumneavoastră cu condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Cunoscând natura globală a Internetului, sunteți de acord să respectați toate regulile referitoare la comportamentul în mediul online şi sunteți de acord să vă supuneți legilaţiei aplicabile.

CONFIDENŢIALITATEA SITE -ULUI

Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal pe care le transmiteţi prin intermediul site-ului nostru, respectiv: adresa de e-mail, numele, prenumele şi numărul de telefon. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a putea fi contactaţi, ceea ce reprezintă interesul legitim pentru atingerea obiectivelor proiectului.

Colectarea datelor personale de către romanomuseum.com se face în două modalități, anume:

– direct de la utilizator/vizitator: în momentul în care se cer informații cu caracter personal, prin intermediul formularului de trimitere (adresă de mail, nume, prenume și număr de telefon);

– din raportul de trafic al server-ului, în momentul vizitării site-ului romanomuseum.com, furnizând anumite informații despre dumneavostră, cum ar fi adresa dumneavoastră IP, ora vizitei, locul de unde ați intrat, durata vizitei.

Informațiile colectate de la dumneavostră sunt foarte importante și de aceea sunt confidențiale. Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza nu va oferi informațiile coloctate unor terțe persoane, fără consimțământul dumneavostră expres și prealabil.

Totuși, putem furniza unor terți informații de ordin general referitoare la trafic pe site precum și alte informații, însă aceste statistici nu vor conține date cu caracter personal.

În afara execepțiilor expuse mai sus, Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza nu va dezvălui niciun fel de inflormații personale despre vizitatorii săi către terțe părți, fără a avea în prealabil acordul acestora. Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza poate dezvălui informații identificabile drept date cu caracter personal, atunci când legea prevede în mod expres acest lucru sau atunci când este necesar pentru a proteja drepturile și interesele Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza. 

În deplină concordanţă cu cerinţele Regulamentulului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau “GDPR”), accesând Politica GDPR, veţi fi ȋn mod explicit  informaţi cu privire la drepturile dumneavoastră ȋn calitate de persoană vizată.

GARANŢII

Sunteți de acord să apărați, să garantați și să nu aveți niciun fel de pretenții, explicite sau implicite, față de Site, administratori, directori și angajați. Sunteți de acord să îi apărați și să îi susțineți pe aceștia ca fiind nerăspunzători în niciun fel față de orice fel de pretenții, revendicări, reclamații, daune, obligații, pierderi, responsabilități, costuri sau datorii, cereri (incluzând, dar nelimitându-se la onorariile avocaților) provenite din:

– utilizarea, vizitarea sau accesul dumneavoastra pe site;

– ȋncălcarea din partea dumneavoastră a termenilor și condițiilor de utilizare;

– ȋncălcarea de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale unei terțe părți incluzând, fără însă a se limita la acestea, orice drept de proprietate intelectuală sau drept de confidențialitate;

SECURITATEA MEMBRILOR

Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza nu este responsabilă pentru niciun fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de acțiune, cheltuieli, judecăți, premii, penalități sau taxe generate de nerespectarea prevederilor prezentei secțiuni.

DREPTURILE NOASTRE

Conținutul și elementele de grafică ale site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar/sursele aparțin Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza și reprezintă conținutul site-ului.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri informative sau personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decat cel informativ, educativ sau personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza.

Astfel, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a materialelor acestui site sau a oricărei parți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal. Asociația Centrul Rromilor Amare Rromentza își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului, în orice scop, altul decât cel personal, pot fi facute prin:

– e-mail la adresa: contact@romanomuseum.com

– telefon: 021 312 98 81

LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

Drepturile și obligațiile vizitatorilor site-ului, prevăzute de prezenta convenție, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezenta convenție vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legatură cu prezenta convenție va fi soluționat pe cale amiabilă.

În cazul imposibilităţii de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecatorească română competentă aflată în raza teritorială a Municipiului București.

 

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

Pentru orice nelămuriri, sugestii sau reclamaţii, ne puteți contacta

– e-mail la adresa: contact@romanomuseum.com;

– corespondență la adresa: Strada Constantin Bosianu, nr. 15 Bucureşti Sectorul 4, Romania.